/>

V Mamodiagnostickém centru v Praze 5 jsou prováděny v nejvyšší kvalitě a u přístrojových metod na nejmodernějších digitálních přístrojích všechny nejdůležitější výkony v rámci komplexní diagnostiky chorob prsu.

 • Odborné konzultace

  Zkušení lékaři zabezpečují konzultační činnost pro klientky z celé republiky týkající se rakoviny prsu a jejího zjišťování. Cena konzultace je uvedena v ceníku nadstandardních služeb. Konzultace v rámci vyšetření prsu jsou poskytovány bezplatně, včetně informací o možnosti prevence a samovyšetření prsu.
 • Mamografie

  Provádíme digitální diagnostické i screeningové mamografické vyšetření v té nejvyšší kvalitě, šetrně a ohleduplně, a to na špičkovém přístroji americké firmy Hologic. Pracoviště splňuje všechna kritéria pro screeningová centra, má akreditaci ministerstva zdravotnictví a smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Při první návštěvě našeho centra zajišťujeme sami poslání starších mamografických snímků z jiných pracovišť k nám. Od dubna 2023 máme certifikovaný systém pro další hodnocení mamografických snímků pomocí umělé inteligence.
 • Ultrasonografie prsu

  Ultrasonografie prsu (sonografie) je standardně prováděna u mladších žen s obtížemi či v rámci prevence. Je také vhodnou doplňující metodou při nejednoznačném nálezu na mamografu u žen středního a vyššího věku. Máme k dispozici přístroj nejvyšší třídy firmy Toshiba vhodný pro vyšetřování prsů. Ročně lékaři provedou více než pět tisíc těchto vyšetření.
 • Duktografie (kontrastní vyšetření mlékovodů)

  Je metodou volby u žen s patologickou sekrecí z bradavky, zejména s krvavou a jednostrannou. Považuje se za variantu mamografie, kdy se před mamografickým vyšetřením podává do ústí mlékovodu speciální jodová kontrastní látka. Tím se zobrazí i případné abnormální změny uvnitř mlékovodu, které nemusí být na prosté mamografii patrny.
 • Odběr vzorů tkáně (biopsie)

  Při nejednoznačném či podezřelém nálezu zjištěném pomocí mamografie či sonografie se speciální jehlou odebírají vzorky tkáně, které jsou pak následně vyšetřeny v patologické laboratoři. Jehla se zavádí do podezřelého místa pod sonografickou kontrolou (ultrazvukem navigovaná biopsie) nebo pod mamografem (stereotaktická biopsie). Výkon se provádí po místním znecitlivění místa vpichu. Speciálním typem biopsie je tzv. vakuová biopsie (vakuem asistovaná biopsie, VAB), kde se využívá unikátní zařízení využívajícího podtlak s možností odběru většího objemu tkáně. To přispívá ke kvalitnější diagnostice počínajících nádorových změn projevujících se tzv. mikrokalcifikacemi.
 • Hodnocení mamografických snímků počítačem s umělou inteligencí (AI)

  Naše centrum má k dispozici software firmy SREENPOINT Medical (Transpara) pro další hodnocení snímků s využitím umělé inteligence (AI). Každý snímek tak hodnotí nezávisle dva lékaři a AI. Tím se zkvalitňuje zjišťování nádorů prsu, zejména malých a často na mamografu skrytých. Hodnocení pomocí umělé inteligence nabízíme jako nadstandard - informace podá náš personál.

Výkony u žen s příznaky onemocnění prsu a screeningová vyšetření od 45. roku věku ve dvouletých intervalech jsou hrazena všemi zdravotními pojišťovnami (pro klientky jsou bezplatné). Podmínkou je doporučení (žádanka) od praktického lékaře, gynekologa či lékaře prsní poradny.

Partneři