Subscribe to:

O nás

​Mamodiagnostické centrum Waltrovka je zdravotnické zařízení specializované na komplexní diagnostiku onemocnění prsu. Je akreditováno i pro provádění mamografického screeningu a patří mezi nejlepší centra tohoto druhu u nás. Má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, poskytuje však i nadstandardní péči hrazenou mimo systém zdravotního pojištění.

Objednací doby jsou velmi krátké, do několika dnů.

Centrum je vybaveno jako první v České republice unikátním americkým plně digitálním mamografickým přístrojem, zařízením pro hodnocení mamografických snímků počítačem (CAD), softwarem pro on-line hodnocení dávky a další novou nejmodernější technikou, která splňuje nejnáročnější požadavky na provádění vyšetření prsu.

Lékaři a ostatní pracovníci jsou považováni za špičkové odborníky v mamodiagnostice.

 


Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., vedoucí lékař centra, je jednou z vůdčích osobností diagnostiky onemocnění prsu u nás a v Evropě. Působí mimo jiné jako předseda Komise odborníků pro mamární diagnostiku ČLS JEP, místopředseda Asociace mamodiagnostiků ČR a odborný garant mamografického preventivního programu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Jako člen expertního týmu pracuje pro Evropskou komisi v rámci projektu European Commission Initiative on Breast Cancer (ECIBC).

Působí jako vysokoškolský profesor a člen Vědecké rady na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Do roku 2017 byl přednostou Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a předsedou Oborové rady doktorského studijního programu Zobrazovací metody v lékařství.